Farní oznamy 15. 10. – 21. 10. AD 2017

OHLÁŠKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ

FARNOSTI SV. VÁCLAVA V BRUMOVĚ-BYLNICI

 

+420 577 330 326

28. neděle v mezidobí

15. 10. – 21. 10. AD 2017

 

 

Úmysly mší svatých na tento týden:

ND

 

7.30

9.00

10.30

Za + Marii Fojtíkovou a duše v očistci

Za + Františka Kupčíka, + rodinu Kupčíkovou, Pagáčovou, Surou, Líňovou, za duše v očistci, Boží požehnání pro živou rodinu, dar zdraví a ochranu P. Marie

Za farníky

PO 7.30
ÚT 17.00 Za + Jaroslava a Ladislava Staníkovy, rodiče Staníkovy a Kostkovy, za + Františka, Andělu a Emila Fojtíkovy, + pravnuka Pavlíka, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
ST 17.00 Za + rodiče Františku a Václava Mackovy z Bylnice, + syna Václava a Boží požehnání pro živou rodinu
ČT 17.00 Za + rodiče Juřicovy, 2 + syny, + snachu a pravnučku, Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
17.00 Za + Josefa a Františku Kostkovy, jejich + syna Jožinka, za + rodiče a děti Kostkovy a Boží požehnání pro živou rodinu
SO 7.30

17.00

Za + Marii a Josefa Vaculíkovy, rodiče a prarodiče Slaběňákovy, + dceru Jarmilu a Boží požehnání pro živou rodinu

Večer chval

  • Dnes se koná sbírka na opravu fary.
  • Příští neděli bude sbírka na misie.
  • Ve středu bude v 9.30 hod. mše svatá ve stacionáři.
  • V sobotu v 17.00 hod. bude mše svatá a po ní večer chval.
  • I tento týden zveme děti na modlitbu růžence. V úterý první a druhé třídy, ve středu třetí třídy, ve čtvrtek čtvrté, páté a šesté a v pátek sedmé, osmé a deváté.
  • Od pátku 27. do neděle 29.10. v Sidonii proběhne „Víkend pro mládež“. Zvu mládež z 8, 9 tříd a 1 tříd středních škol. Informace na plakátech.
  • Pán Bůh zaplať všem, kteří pomohli při úklidu kolem kostela v pátek dopoledne.
  • V sobotu zveme na úklid kolem kostela sobotní společenství mládeže.