Farní oznamy 20. 8. – 26. 8. AD 2017

20. neděle v mezidobí

20. 8. – 26. 8. AD 2017

 

Liturgický kalendář:

Pondělí – památka sv. Pia X., papeže

Úterý – památka Panny Marie Královny

Čtvrtek – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

 

Úmysly mší svatých na tento týden:

ND

 

7.30

9.00

10.30

Za + rodiče Marii a Jána Kebískovy ze Svatého Štěpána, nedožitých 90 let pana Jána Kebíska a Boží požehnání pro živou rodinu

Za + Oldřicha Konečného, rodiče z obou stran, + sourozence, duše v očistci s prosbou o pomoc a ochranu P. Marie pro živou rodinu

Za farníky

PO 7.30
ÚT 18.00 Za + rodiče Vaňkovy, Bučkovy, za živou rodinu a duše v očistci
ST 7.30
ČT 18.00 Za + rodiče Chuchmovy a Hřibovy, + děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
18.00 Za + rodiče Kročilovy, za + prarodiče Divošovy a Kročilovy a za duše v očistci
SO 7.30 Za + rodiče a prarodiče Jelínkovy, jejich + děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
  • Ve středu v 15.00 hod. bude pohřeb paní Josefy Hořákové z Bylnice. Věčné odpočinutí…
  • Ve čtvrtek v 19.00 hod. bude na faře setkání pastorační rady farnosti.
  • Skauti a salesiáni nás srdečně zvou příští neděli od 12 do 18 hodin na Pohádkový hrad.